โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (HSK4)

วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีน สาขาภาษาจีนธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพภาษาจีน (HSK4) ขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพภาษาจีนของนักศึกษาผ่านหลักสูตรภาษาจีนมาตรฐาน HSK4 รวมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรม ประเพณีจีนเพิ่มเติม เพื่อเป็นประโยชน์แก่การสอบวัดระดับภาษาจีนของนักศึกษาในภายภาคหน้า โดยได้ทำการร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวะมณฑลส่านซี และแพลตฟอร์ม Chinese Plus หรือที่เรียกว่า 中文联盟 เพื่อไม่ให้การเรียนการสอนภาษาจีนนั้นหยุดชะงัก หรือเกิดผลกระทบ โดยการเรียนการสอนที่จะเกิดขึ้นนั้นเป็นการถ่ายทอดสดทางไกลใช้ชื่อว่า Internet Chinese Classroom เป็นการเรียนการสอนออนไลน์ที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพสูงสุดสำหรับผู้เรียนภาษาจีน

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #เรียนภาษาจีน #วิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมจีน #HSK4

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)