การจัดประมูลสินค้าเกษตรของชาวบ้าน จ.น่าน

เมื่อวันที่ 13 พ.ย.65 จิตอาสาโรงเรียนนายตำรวจสามพรานนำโดย ศ.พล.ต.ต.ดร.ชัชนันท์ คณบดีคณะตำรวจศาสตร์ ร่วมกับนักศึกษาสาขา การจัดการองค์การ รุ่นที่6 มหาวิทยาลัยเกริก      (ภาคค่ำ) จัดการประมูลสินค้าเกษตรของชาวบ้าน จ.น่าน โดยมีผืชผลดังนี้ มัน, เผือก, แตง, มะละกอ ราคาเริ่มต้น 200-3000 บาท การประมูลผ่านระบบ Zoom นักศึกษา M.A.                            จากมหาวิทยาลัยเกริกร่วมกันประมูลเป็นจำนวนเงินหมื่นกว่าบาท รายได้ทั้งหมดจากการประมูลได้นำไปช่วยชาวบ้านและทำบุญ

#วิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #โรงเรียนนายร้อยตำรวจ #การจัดการองค์การ

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)