พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ในวันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยเกริกจัด พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยเกริกและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
และในช่วงท้ายของพิธีจะมีสัมมนาเรื่อง “เปิดโลกการเงินอิสลาม” ผู้ที่สนใจสามารถรับชมผ่าน Facebook Live ได้ที่เพจมหาวิทยาลัยเกริก ในเวลา 08.30 เป็นต้นไป

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #ธุรกิจอิสลาม

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)