บรรยากาศ “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2564

ภาพบรรยากาศ “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยสำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก ภายในงานวันนี้ทางมหาวิทยาลัยเกริกได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในพิธีรับพานไหว้ครูจากตัวแทนนักศึกษา และท่านยังได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ ตัวแทนคณะกรรมการองค์การนักศึกษา และประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เรียนดี พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ งานจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ผ่านระบบ Facebook Live

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)