ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนเรียนดี ดร.เกริก

ตามที่มหาวิทยาลัยเกริก ได้มีการประกาศรับสมัครทุนเรียนดี ดร.เกริก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยจะมีการสอบข้อเขียน ในวันเสาร์ที่6 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.00 น. จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุนเรียนดี ดร.เกริก โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)