มหาวิทยาลัยเกริกมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครุ่นล่าสุดของ Huawei จำนวน 100 เครื่องให้กับอาจารย์ชุดแรก

มหาวิทยาลัยเกริกมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครุ่นล่าสุดของ Huawei จำนวน 100 เครื่องให้กับอาจารย์ชุดแรก

        เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกและผู้บริหาร ได้รับมอบคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค HUAWEI MateBook D 15 จำนวน 100 เครื่อง ที่ส่งมอบโดยทีมงาน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริกจัดสรรคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ครุ่นล่าสุดให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์การทำให้มหาวิทยาลัยมีความทันสมัยและการสร้างแคมปัสมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพของการสอน ต้อนรับการมาของนักศึกษาในปีการศึกษาใหม่ 2565 คุณ Roger Gao ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดแผนกธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) และทีมงานทั้งชาวจีนและไทยจำนวน 10 คนมาเยือนมหาวิทยาลัย คุณ Li Shaoyun ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก  นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, อาจารย์ธัญพิชชา อติวัณณ์วงษ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายสื่อ, ดร.Luo Yong คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภาษาและวัฒนธรรมจีน, อาจารย์สาขาไอที เข้าร่วมในงานครั้งนี้

        ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกได้แนะนำการพัฒนาและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเกริก และกล่าวขอบคุณ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ในการสนับสนุนในการพัฒนามหาวิทยาลัยเกริกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยเกริกได้ร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ในหลายด้าน เช่น การสร้างระบบเครือข่ายไร้สายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย จัดตั้งสถาบัน Huawei ICT Academy หน้าจออัจฉริยะเพื่อการศึกษา การบริการระบบคลาวด์ เป็นต้น ซึ่งมีผลดีอย่างมากในการปรับปรุงอุปกรณ์การสอน อีกทั้งสภาพแวดล้อมในการสอน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพของการเรียนการสอน ดังนั้น ผลงานที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยเกริกคือได้รับรางวัลการประเมินระดับ 5 ดาวจาก QS World University Star Rankings 2022 และรางวัล Times Higher Education Asia Awards นั้น ก็มีผลมาจากความร่วมมือกับ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) เช่นกัน ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) เป็นบริษัทเทคโนโลยีที่เป็นตัวแทนของประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้นำเทรนด์ในยุคปัจจุบัน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) เติบโตขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา และได้รับการยอมรับและชื่นชมจากทุกสาขาอาชีพในประเทศไทย ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ เชื่อว่า บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จะเป็นแบบอย่างสำหรับบริษัทจีนในต่างประเทศ และยังเป็นตัวแทนของเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของจีนในต่างประเทศ ความร่วมมือและความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเกริกและ

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ยังเป็นบทพิสูจน์ของความร่วมมือแบบรอบด้านและความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจีนและไทย ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ ชื่นชมในคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีระดับเฟิร์สคลาสของบริษัท หัวเว่ย มหาวิทยาลัยเกริกยินดีที่จะเป็นแบบอย่างความร่วมมือของบริษัท หัวเว่ย กับมหาวิทยาลัยในไทย และยินดีที่จะเป็นตัวแทนของบริษัท หัวเว่ย ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมในการพัฒนาและสร้างร่วมมือในประเทศไทย แนะนำและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษาในไทยใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท หัวเว่ย ให้มากขึ้น

        คุณ Roger Gao ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดแผนกธุรกิจอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) กล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเยือนมหาวิทยาลัยเกริก และกล่าวขอบคุณศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ สำหรับการสนับสนุนบริษัท หัวเว่ย และผลิตภัณฑ์ คุณ Roger Gao ได้แนะนำประวัติการพัฒนาของบริษัท หัวเว่ยในประเทศไทยและสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน ICT และด้านอื่นๆ ซึ่งบริษัท หัวเว่ย มีความได้เปรียบที่เด่นและมีความเป็นผู้นำตามยุคสมัย ในด้านการศึกษาบริษัท หัวเว่ย มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านการศึกษาและการสอนแบบการบูรณาการผ่านนวัตกรรมเทคโนโลยี บริษัท หัวเว่ย ยังมีมหาวิทยาลัยของตนเองในประเทศจีน โดยเน้นที่นวัตกรรมการศึกษาและการฝึกอบรมพนักงาน นอกจากผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ในการศึกษาแล้ว บริษัท หัวเว่ย ยังมีซอฟต์แวร์และระบบเพื่อการศึกษาอีกมากมาย บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มีส่วนในการพัฒนาและเห็นความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเกริก และหวังว่าจะร่วมมือเชิงลึกต่อไปและขอมีส่วนสนับสนุนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกริก

        หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยเกริกและ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้หลายเรื่อง เช่น การซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คในรุ่นต่อๆ ไป นโยบายสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาที่ซื้อผลิตภัณฑ์บริษัท หัวเว่ย นโยบายการกำหนดราคาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับนักศึกษาใหม่ ระบบซอฟต์แวร์การศึกษาและการจัดการของบริษัท หัวเว่ย หลักสูตรฝึกอบรม Huawei ICT ASEAN Academy การสรรหาบุคลากรที่มีความสามารถของบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) การฝึกงานและด้านอื่นๆ คุณ Roger Gao กล่าวว่าบริษัท หัวเว่ย จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ และจะมีการประชุมเรื่องความร่วมมือแบบลงรายละเอียดในครั้งต่อไป

        ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกริกและบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด มีอย่างต่อเนื่อง นับเป็นต้นแบบของความร่วมมือแบบ win-win ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยและบริษัทจีนในประเทศไทย ตามที่ศ.ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ กล่าวในที่ประชุม มหาวิทยาลัยเกริกและบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด ต่างมีปณิธานพ้องกันในการร่วมกันให้บริการสังคมและการพัฒนาด้านนวัตกรรม ตลอดจนความตั้งใจร่วมกันในการมีส่วนร่วมในความร่วมมือและมิตรภาพระหว่างจีน-ไทย ทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันและเชื่อว่าจะมีอนาคตที่สดใส

Share:

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก