ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐)๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

https://www.krirk.ac.th

ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)