ประกาศ‼️ รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาตามนโยบายของรัฐ

ข้อกำหนดของผู้มีสิทธิ์รับการช่วยเหลือ

1. การคืนเงินสด 5000 บาท เฉพาะนักศึกษาที่ชำระเงินโดยตรงกับมหาวิทยาลัย
2. นศ.ทุน กยศ.จะได้รับการลดหนี้จากทางกองทุน ไม่ได้รับคืนเป็นเงินสด
3. มีสัญชาติไทย
4. ลงทะเบียนเรียนใน ภาค 1/2564
5. หากลงทะเบียนในหลายสถานศึกษา จะต้องเลือกรับสิทธิ์ที่เดียวเท่านั้น
6. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนใน ภาค1/2564 เรียบร้อย

ช่องทางการคืนเงิน

1. บัญชี Prompt Pay ที่ผูกกับบัตรประชาชนของนักศึกษาเท่านั้น เนื่องจากต้องมีหลักฐานให้กับทางรัฐว่าได้โอนเงินให้กับบุคคลที่มีเลขประชาชนตรงกับนักศึกษาจริง
2. ไม่สามารถคืนผ่าน Prompt Pay ของบุคคลอื่นได้ หรือที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ได้

*หมายเหตุ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์การโอนเงินช่วยเหลือกรณี ตรวจพบข้อมูลที่นักศึกษาให้ไว้ไม่เป็นความจริง

เงื่อนไขการได้รับสิทธิ์การโอนเงินช่วยเหลือ
1. นักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2564
2. ชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนเป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด
3. ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ต้องตรงกับชื่อผู้รับสิทธิ์เท่านั้น

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)