中泰文化之光-COSPLAY 秀大赛重磅来袭啦 การแข่งขัน-COSPLAY วัฒนธรรมไทยจีน

中泰文化之光 – COSPLAY 秀大赛重磅来袭啦 การแข่งขัน – COSPLAY วัฒนธรรมไทยจีน

1. หัวข้อการแข่งขัน
        การแข่งขัน-COSPLAY วัฒนธรรมไทยจีน
2. วัตถุประสงค์การแข่งขัน
        สัมผัสและค้นหาความงามของวัฒนธรรมจีนและไทยผ่าน COSPLAY ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ ระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกันของจีนและไทย และเพิ่มสีสันให้กับชีวิต
3. ความเป็นมาของการแข่งขัน
        COSPLAY เป็นตัวย่อของ Costume Play ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเดิมหมายถึงการใช้เสื้อผ้า เครื่องประดับ อุปกรณ์ประกอบฉาก และการแต่งหน้าเพื่อ เกม และตัวละครโบราณ
ในการแสดงเต้นรำปีใหม่จีน ปี 2022 ชุดการแสดง《只此青绿》กลุ่มนักแสดงหญิงได้แต่งการ COSPLAY พร้อมกับการเต้นรำที่สวยงาม ยิ่งสะท้อนให้เห็นความงามผลงานภาพวาด《千里江山图》ของ Wang Ximeng ในราชราชวงศ์ซ่ง
4. รายละเอียดการแข่งขัน
        การแข่งขันครั้งนี้เป็นการค้นคว้าเชิงลึกด้านภาพวาดที่มีชื่อเสียง ผลงานที่มีชื่อเสียง บุคคลที่มีชื่อ ชื่อเสียงในสนมัยโบรารณทั้งไทยและจีน เข้าใจแก่นแท้ของวัฒนธรรม และได้ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบ เครื่องแต่งกายได้ในเวลาเดียวกัน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด การจัดการแข่งขันครั้งนี้จึงจัดแข่งขันในรูปแบบ ออนไลน์
5. คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน
        นักศึกษาชาวไทยชาวจีน หรือบุคคลทั่วไป
6. เวลาการแข่งขัน
        รวบรวมผลงาน 25 พฤษภาคม 65 ถึง 30 สิงหาคม 65 คัดเลือกผลงานโดยผู้เชียวชาญและบุคคลทั่วไป 1 ตุลาคม 2565 ถึง 15 ตุลาคม 2565
7. ผู้จัดการแข่งขัน
        หน่วยงานจัดการแข่งขัน มหาวิทยาลัยเกริก และ Hunan Vocational College for nationalities
8. รูปแบบการเข้าร่วมแข่งขันและเงื่อนไขการรับสมัคร
        1. มีที่มาของผลงานจริง ผลงานเป็นไปในแง่บวก ไม่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองและศาสนา
        2. เป็นผลงานภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับชาติหรือศิลปะโบราณอื่นๆ หรือสาขาอื่น ๆ แต่งตัวให้ เหมือนบุคคลในภาพให้มากที่สุด ทั้งในส่วนของเสื้อผ้า เครื่องแต่งการ และการแต่งหน้า แล้วถ่ายรูป
        3. นำรูปภาพต้นฉบับและผลงาน COSPLAY มาเทียบ กัน แล้วทำเป็นไฟล์รูปภาพ นำส่งผลงานรูป ผลงานส่ง 3 รูป โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
              (1) รูปที่ 1 ที่มาของบุคคลในรูปภาพ ชื่อรูปภาพ
ที่มาเช่น มาจากประเทศอะไร ช่วงราชวงศ์หรือยุคใด เจ้าของผลงานคือใคร เป็นต้น
              (2) รูปที่ 2 ชื่อผลงานของผู้เข้าร่วมแข่งขัน และข้อมูลของผู้สมัครอาทิ ประเทศ หน่วยงาน ชื่อผลงาน
              (3) รูปที่ 3 นำรูปภาพต้นฉบับกับรูปภาพผลงาน COSPLAY มาเปรียบเทียบกัน
ตั้งชื่อรูปภาพตามนี้
        รูปภาพต้นฉบับ : ประเทศ-ยุคสมัย/ราชวงศ์-เจ้าของผลงาน-ชื่อผลงานเดิม
        รูปภาพส่งประกวด : ประเทศของผู้เข้าร่วม-หน่วยงาน-ชื่อ-นามสกุล
วิธีเปรียบเทียบรูปภาพ (ตามรูปภาพตัวอย่าง)
        ด้านซ้ายมือเป็นรูปที่มาของผลงาน ด้านขาวมือเป็นรูปผลงาน COSPLAY นำ 2 รูปมาวางเทียบกัน ตามตัวอย่าง แล้วบันทึกให้เป􀀂นรูปภาพเดียวกัน

        4. ผู้แข่งขันสามารถแต่งกายตามรูปภาพต้นฉบับเดิม หรือสามารถแต่งกายแบบคล้ายคลึงได้ ขอเพียงแค่ ผลงานสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการแต่งการและเสน่ห์ของการแต่งกายที่ทะท้อนออกมาจากรูปภาพ
        5. รูปภาพชัด ไฟล์รูปภาพJPG ขนาดรูปไม่ต่ำกว่า 3M
        6. ผู้เข้าร่วมแข่งขันกรอกแบบฟอร์ม “การแข่งขัน COSPLAY วัฒนธรรมไทยจีน” (เอกสารแนบ 1)
        7. การคัดเลือกผลงานครั้งแรกจะถูกคัดเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญ นำผลงานไว้ที่หน้าเว็บไซต์แล้วใช้รูปแบบการ โหวตผลงาน
        8. ผู้จัดงานแข่งขันมีสิทธิ์ในการนำรูปภาพไปใช้บนเว็บไซต์หรือแพตฟอร์มต่างๆของตน
หากเป็นการแข่งขันในรูปแบบองค์กรหรือหน่วยงาน มีผลงานหลายชิ้น กรอกเอกสารแนบ2
        9.รางวัล

10. วิธีสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
        กรอกแบบฟอร์มสมัคร และทำตามเงื่อนไขการส่งผลงาน แล้วส่งผลงานพร้อมเอกสารการสมัครมาท อาจารย์อี้เฟย 02-5523500-9 ต่อ 230 อีเมล cilcc@krirk.ac.th
              เอกสารแบบ 1 : แบบฟอร์มสมัครการแข่งขัน-COSPLAY วัฒนธรรมไทยจีน (สมัครแข่งขันรายบุคคล)
              เอกสารแบบ 2 : แบบฟอร์มสมัครการแข่งขัน-COSPLAY วัฒนธรรมไทยจีน (สมัครแข่งขันในภาคส่วนองค์กร)

ดาวน์โหลดใบสมัครที่ลิงค์ด้านล่าง
         ใบสมัคร Cosplay Contest 2022

Share:

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก