กิจกรรม/ประกาศทั้งหมด

กิจกรรม/ประกาศเก่าทั้งหมด

งาน Business Matching : พบนักธุรกิจชาวจีน และงาน OPEN HOUSE : หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า รุ่นที่ 2

โอกาสมาถึงแล้ว งาน Business Matching : พบนักธุรกิจชาวจี …

งาน Business Matching : พบนักธุรกิจชาวจีน และงาน OPEN HOUSE : หลักสูตรนักพัฒนาธุรกิจการค้า รุ่นที่ 2 Read More »

ภาพบรรยากาศงานประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี มหาวิทยาลัยเกริก หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ”

ภาพบรรยากาศงานประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี …

ภาพบรรยากาศงานประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี มหาวิทยาลัยเกริก หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ” Read More »

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทุกท่านในการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี มหาวิทยาลัยเกริก

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้ที่รับรางวัลทุกท่านในการปร …

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่รับรางวัลทุกท่านในการประกวดสุนทรพจน์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 71 ปี มหาวิทยาลัยเกริก Read More »

วิทยาลัยนานาชาติได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต และการแลกเปลี่ยนดนตรีและการเต้นรำระหว่าง ไทย-จีน-เกาหลีใต้

วิทยาลัยนานาชาติได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสู …

วิทยาลัยนานาชาติได้จัดกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต และการแลกเปลี่ยนดนตรีและการเต้นรำระหว่าง ไทย-จีน-เกาหลีใต้ Read More »

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริ …

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก จัด “พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2566

งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา จัดโครงกา …

งานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “เปิดโลกกิจกรรม” ประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ”

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ความรู้ทำให …

ประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ” Read More »

มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 …

มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2566 Read More »

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยงานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มห …

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2566 จัดโดยงานกิจกรรมนักศึกษาและกีฬา สำนักกิจการนักศึกษา Read More »

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ : Knowledge Creates Pride : 知识创造力量 : العلم يجعل فخورا”

โครงการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. ป …

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และปวช. เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “ความรู้ทำให้องอาจ : Knowledge Creates Pride : 知识创造力量 : العلم يجعل فخورا” Read More »

หนังสือยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัย


ด้วยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 เป็นกฎหมายที่มีเจตนารมณ์เพื่อคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลโดยกำหนดให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องขอความยินยอมพร้อมทั้งแจ้งวัตถุประสงค์ให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยชัดแจ้งเว้นแต่เป็นการดำเนินการที่กฎหมายอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประมวลผลโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล

โดยหนังสือฉบับนี้ มหาวิทยาลัยเกริก หรือ “มหาวิทยาลัย” ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือควบคุมของมหาวิทยาลัย มีความประสงค์ขอความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหวสำหรับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพื่อติดต่อสื่อสารให้ข้อมูลหรือคำแนะนำ หรือทำการตลาด หรือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำด้านการเรียน ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยหรือ “ข้าพเจ้า” ขอให้ความยินยอมกับมหาวิทยาลัยในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้

(1) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่เป็นทั้งข้อมูลทั่วไปและข้อมูลอ่อนไหว เพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(2) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าจากแหล่งที่มาตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(3) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เท่าที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายกำหนด

(4) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานอื่นของมหาวิทยาลัยนำข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าที่ได้เก็บรวบรวม ใช้ เพื่อนำไปดำเนินการจัดการศึกษาหรือกิจการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(5) ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าให้แก่หน่วยงานของรัฐและหน่วยงานภายนอก ตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(6) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ (ถ้ามี) มหาวิทยาลัยจะขอความยินยอมจากข้าพเจ้าอีกครั้งตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ

(7) ข้าพเจ้าทราบว่าข้าพเจ้ามีสิทธิตามที่ระบุไว้ใน หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ และมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมทั้งหมดหรือบางส่วนเมื่อใดก็ได้โดยแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบและมหาวิทยาลัยอาจขอทราบเหตุผลแห่งการนั้นได้ แต่การเพิกถอนความยินยอมนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความยินยอมที่ข้าพเจ้าได้ให้ไปก่อนหน้านี้ ในกรณีที่การเพิกถอนความยินยอมกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ของข้าพเจ้า หรือทำให้ข้าพเจ้าไม่ได้รับสิทธิประโยชน์หรือการบริการจากมหาวิทยาลัยอีกต่อไป ข้าพเจ้ายอมรับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการนั้นได้

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจในหนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ หรือสนใจข้อมูลของมหาวิทยาลัยโดยตลอดแล้วและข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลที่ได้ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยถูกต้องตามความเป็นจริงทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงท่านตกลงยินยอมให้มหาวิทยาลัยดำเนินการตามกฎหมายหรือชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น แล้วแต่กรณี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุ๊กกี้โดยเปิด/ปิด คุ๊กกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้นคุ๊กกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    เปิดใช้งานตลอด

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้สำหรับวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากไม่ยินยอม ให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึก