สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน

หลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้ที่จบวุฒิ ม.6 / กศน. หรือเทียบเท่า

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ เรียนอาทิตย์ วันเดียว (เหมาะสำหรับคนทำงาน)

หลักสูตร 2 ปี สำหรับผู้ที่จบวุฒิ ปวส. 

  • ภาคปกติ
  • ภาคพิเศษ เรียนอาทิตย์ วันเดียว (เหมาะสำหรับคนทำงาน)
  • โครงสร้างหลักสูตร
  • อาชีพที่รองรับในอนาคต

โครงสร้างหลักสูตร

[pdf-embedder url=”https://www.krirk.ac.th/wp-content/uploads/2020/10/Aviation-Business-Management.pdf” title=”Aviation Business Management”]

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา