สมัครงานอย่างไร ให้ได้งานหลังสถานการณ์โควิด-19

โครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิต ปีการศึกษา 2563
พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง 📣สมัครงานอย่างไร ให้ได้งานหลังสถานการณ์โควิด-19
🕵️‍♀️พบกับโครงการ Co-payment (จ้างเด็กจบใหม่) “รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้าง” โดย สำนักงานจัดหางานกรุงเทพพื้นที่ 9
👩‍🦳เรื่องเล่า-น้องถาม แชร์ประสบการณืจากศิษย์เก่า

#มหาวิทยาลัยเกริก #ปัจฉิมนิเทศ #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)