ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรพัฒนาธุรกิจการค้า ไทย จีน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรพัฒนาธุรกิจการค้า ไทย จีน รุ่น1 มหาวิทยาลัยเกริก เป็นหัวหน้าคณะ พาผู้เข้ารอบรม มาดูงานกระทรวงพาณิชย์ ในการนี้ได้รับเกียรติจากท่านพิทักษ์ อุดมซิชัยวัฒน์ รองปลัดกระทรวงให้การต้อนรับและมาบรรยายสรุป ให้ทางคณะได้ศึกษาดูงานในทุก ๆ กรม ทางคณะได้รับความรู้ในการพัฒนาธุรกิจการค้าต่อเป็นอย่างมาก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)