เส้นผมอาจบังภูเขา แต่ไม่บังเราเวลาเรียนแน่นอน

Share:

Share on facebook
Share on twitter