พิธีมอบเสื้อประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์

พิธีมอบเสื้อประจำสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (เสื้อช๊อบ) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา2563 ทางสาขาโลจิสติกส์ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี รองคณบดี คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมพิธี โดยมีท่านคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ท่านอาจารย์ดร.พัชราวดี ตรีชัย เป็นประธานในพิธี และเป็นผู้มอบเสื้อประจำสาขาฯ ในปีนี้

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)