การแข่งขันการประกวด “การทำสื่อการตลาดออนไลน์”

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการประกวด “การทำสื่อการตลาดออนไลน์” สำหรับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย ประจำปี 2020 ณ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 138 คน 30 ทีม โดยมาจาก 14 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทย
น้องๆ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเกริกทุ่มเทการจัดทำสื่อการตลาดออนไลน์ จนได้รับรางวัลมาครอง เรียนดีกิจกรรมเด่น เด็กเกริกของเราเก่งมากๆ ค่ะ
#มหาวิทยาลัยเกริก #สื่อการตลาดออนไลน์ #เรียนจีน #วิทยาลัยนานาชาติ #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)