“ซ้อมหนีไฟ 🔥 ปลอดภัยไว้ก่อน “

“ซ้อมหนีไฟ 🔥 ปลอดภัยไว้ก่อน “
วันนี้ 🚨 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัด”โครงการฝึกซ้อมการหนีไฟสำหรับนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2563″ ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ หอพักเสาวพันธ์ มหาวิทยาลัยเกริก
กล่าวเปิดงานโดย รองผู้อำนวยการสำนักกิจการ อาจารย์ดาริน ศรีศาตรา พร้อมมอบของที่ระลึกให้ทีมวิทยากร อีกด้วย
ทั้งนี้ นอกจากได้ร่วมโครงการฝึกซ้อมการหนีไฟสำหรับนักศึกษาหอพักแล้ว ยังสามารถทำจิตอาสา กับกิจกรรมจิตอาสาพาเด็กหอร่วมใจเก็บขยะให้ชุมชนอีกด้วย

#ซ้อมหนีไฟปลอดภัยไว้ก่อน #งานหอพัก #สำนักกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)