โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ขอเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา บัณฑิต เค้าร่วมโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ในวันที่ 21-22 ธันวาคม 2563

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)