พิธีเปิด “สนามกีฬาในร่ม” มหาวิทยาลัยเกริก ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

เปิดสนามกีฬาในร่มแล้วจ้าๆๆ…
4 ธันวาคม ท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาร่วมพิธีเปิด “สนามกีฬาในร่ม” มหาวิทยาลัยเกริก ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ณ สนามกีฬาในร่ม ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
ทั้งนี้ ท่านอธิการบดีและนักศึกษาได้ร่วม รำมวยไทเก๊ก ที่มาส่งต่อวัฒนธรรมจีน กับท่วงท่าที่อ่อนช้อย โดยอาจารย์ Ma Zhong Yi

#สนามกีฬาในร่ม #สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)