กิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day รอบรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม 5 ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ”
4 ธันวาคม เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยเกริก นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีการในห้องประชุมแล้วผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ Big Cleaning Day รอบรั้วมหาวิทยาลัย

#วันพ่อแห่งชาติ #กิจกรรม5ธันวาคม #สำนักกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก #มหาวิทยาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)