“การคุ้มครองบริโภคยุคดิจิตอล กับ ประชาคมอาเซียน”

คณะนิติศาสตร์ และศูนย์บริการสังคม มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การคุ้มครองบริโภคยุคดิจิตอล กับ ประชาคมอาเซียน” ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 ธันวาคม 2563 ณ เวลา 8.30-13.30 น
ผู้ที่สนใจสามารถชม Live ผ่านเพจ มหาวิทยาลัยเกริก ได้ในวันและเวลาดังกล่าว

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)