“วันคนโสด” SinglesDay

11 พฤศจิกายน วันคนโสด #SinglesDay 🙆‍♀️เริ่มต้นโดยกลุ่มนักศึกษาจีนเมื่อราวๆ ปี 1990 เป็นการจัดงานภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น แต่เพราะสื่อออนไลน์ ทำให้เทศกาลนี้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง และได้รับความนิยมมากขึ้นทุกปี ตอนนี้ได้กลายเป็นวัฒนธรรมร่วมในระดับภูมิภาคไปแล้ว
เครดิต : TheStandard

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)