KrirkUniversity

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน ให้กับ …

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดค่ายอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีน Read More »

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกจัดพิธีลงนามค …

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเกริก และวิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ Read More »