พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564

“พิธีไหว้ครู” ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก ตั้งแต่เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป ซึ่งในปีนี้ มีการปรับรูปแบบการจัดงานตามแบบชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) โดยปฏิบัติสอดคล้องกับมาตรการในการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ด้วยวิธีออนไลน์ ผ่านระบบ Facebook Live เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมพิธีได้ แม้ไม่ได้อยู่ในศูนย์ประชุมก็ตาม สำนักกิจการนักศึกษา จึงขอเชิญชวนนักศึกษาทุกระดับชั้นปี รับชมการถ่ายทอดสดระหว่างพิธีผ่านหน้าเพจ Facebook มหาวิทยาลัยเกริก ตามวันและเวลาดังกล่าว

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)