งานประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2564

        มหาวิทยาลัยเกริก จัดงานประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก

มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 สามารถส่งบทความได้ที่ : https://www.krirk.ac.th/krirkconf2021/

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา e-mail : submission@email.krirk.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 02-9705820 ต่อ 40221

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)