รายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับปริญญา ประจำปีการศึกษา 2561-2563

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี พ.ศ.2561-2564 กรุณากรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เพื่อนำแบบสอบถามมายื่นรายงานตัวในวันที่ 28 พ.ย.2564
สามารถดาวน์โหลด และดูรายละเอียดได้ที่ https://www.krirk.ac.th/employ64/

The event is finished.

Date

28 พ.ย. 2021
Expired!

Time

9:00 น. - 17:00 น.

Location

มหาวิทยาลัยเกริก

ใส่ความเห็น