ประกาศให้ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ประกาศ
เนื่องด้วยสถานการณ์​การแพร่ระบาด​ของไวรัสโควิด-19 ทางมหาวิทยาลัยมีประกาศให้บุคลากร​ปฏิบัติงานที่พักอาศัย (work from home) เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโควิด19 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564
ทั้งนี้สถานการณ์ของการระบาดในขณะนี้ยังคงมีผู้ติดเชื้อต่อวันเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกัน และให้เป็นไปตามประกาศจากกรุงเทพมหานคร จึงมีความจำเป็น ประกาศให้ปิดสถานศึกษาเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลง
ทางมหาวิทยาลัยเกริกยังคงมีบุคลากรบางหน่วยงานเข้ามาปฏิบัติงานในเรื่องสำคัญเท่านั้น ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

The event is finished.

Date

31 พ.ค. 2021
Expired!

Time

All Day

Location

มหาวิทยาลัยเกริก

ใส่ความเห็น