งานประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2564

        มหาวิทยาลัยเกริก จัดงานประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2564 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยด้านสังคมและนวัตกรรมไทยจีนสู่ความยั่งยืน” ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกริก ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย์ และผู้ที่สนใจส่งบทความเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 สามารถส่งบทความได้ที่ : https://www.krirk.ac.th/krirkconf2021/

The event is finished.

Date

18 ธ.ค. 2021
Expired!

Time

9:00 น. - 17:00 น.

Location

มหาวิทยาลัยเกริก

ใส่ความเห็น