ขอให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (Promtpay)

ประกาศ
สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาล และได้ชำระค่าเทอมในเทอม 1/2564 โดยตรงกับมหาวิทยาลัย (ไม่รวมนักศึกษาทุนกู้ยืมจากกองทุน กยศ./กรอ.) เงินช่วยเหลือจะถูกโอนไปยังบัญชีพร้อมเพย์ (Promtpay) ของนักศึกษาที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
ดังนั้นขอให้นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือ ดำเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (Promtpay) กับเลขบัตรประชาชนของนักศึกษาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีนักศึกษา เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินโอนจากภาครัฐ

The event is finished.

Date

03 - 10 ก.ย. 2021
Expired!

Time

All Day

Location

มหาวิทยาลัยเกริก

ใส่ความเห็น