ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก

รายชื่อผู้ได้รับทุนความสามารถพิเศษ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นทุนที่คัดเลือกจากนักเรียนมัธยมปลายที่มีความสามารถพิเศษ แบบโดดเด่น โดยมีการคัดเลือกจากผลงาน (Portfolio) ของน้อง ๆ ผู้สมัครเข้าชิงทุนความสามารถ และจากการสัมภาษณ์ของคณะกรรมการคัดเลือกทุนการศึกษา ทุนความสามารถพิเศษ ในวันที่ 22 เมษายน 2564
รายชื่อผู้ได้รับทุนความสามารถพิเศษ
หมายเหตุ : นักศึกษาที่ได้รับทุนฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อนัดหมายการรายงานตัวที่พี่ฝ้าย เบอร์โทร : 095-2515510หรืองานรับสมัครนักศึกษา เบอร์โทร 02-5523500-9 ต่อ 112,113

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)

Krirk University is shortlisted in TIMES HIGHER EDUCATION AWARDS ASIA 2021

Krirk University is shortlisted in TIMES HIGHER EDUCATION AWARDS ASIA 2021 泰国格乐大学入围泰晤士亚洲大奖2021年度国际战略奖 Krirk University is shortlisted in Times Higher Education Awards Asia 2021-International Strategy of the Year. More than 500 entries, inspiring stories are from 66 institutions in 22 countries.

ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลการติดต่อรายวิชาออนไลน์ช่วงโควิด

ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลการติดต่อรายวิชาออนไลน์ช่วงโควิด เข้ามาที่หน้าเว็บไซต์มหาลัยแล้วคลิกไปที่ “นักศึกษา” เมื่ออยู่ในหน้า นักศึกษา แล้วคลิกที่ “ ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน) ” ระบบสารสนเทศนักศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน)ให้ทำการ “LOGIN” ด้วยรหัสนักศึกษา เมื่อทำการ LOGIN เข้ามาแล้วจะเห็นลิ้งค์ “ตรวจสอบข้อมูลการติดต่อรายวิชาช่วงโควิด ” ให้คลิกเข้าไปจะเห็นรายวิชาที่เปิดและรายละเอียด แสดงรายละเอียด ” ขั้นตอนตรวจสอบข้อมูลการติดต่อรายวิชาออนไลน์ช่วงโควิด “

NightPartyDekKrirk

#NightPartyDekKrirk 🥳🥳🥳KRIRK LIVE @Zoom กับ ‘Night Party DekKrirk ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไปขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร่วมงาน Night Party Dek Krirk ในวันที่อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ไม่ว่าจะเป็นน้องใหม่ ปี 64 หรือพี่ ๆ ปี 2 พี่ปี 3 พี่ปี 4