การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร “สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม”

📚 การประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อรับฟังความคิดเห็นทางวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร “สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม” 3 กลุ่มวิชาเอก ได้แก่ การจัดการบริการฮัจย์และอุมเราะห์ อุตสาหกรรมฮาลาล และการเงินอิสลาม รวมถึงรายวิชาฟิกฮ์และวิชาภาษาอาหรับ
📍 ในวันนี้ จันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1208 อาคารมังคละพฤกษ์ มหาวิทยาลัยเกริก
🖌 ​โดยมี อาจารย์หวัง ฉางหมิง ประธานบริหารมหาวิทยาลัยเกริก กล่าวต้อนรับและขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ ที่ให้เกียรติมาร่วมการประชุมในครั้งนี้
🥇 ​ทั้งนี้ ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดี คณะบริหารธุรกิจ กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยและคณะบริหารธุรกิจ ที่เปิดหลักสูตรใหม่
💎 ​อาจารย์สราวุธ และซัน ดร.สมีธ อีซอ และอาจารย์ กัปตันอำพล ขำวิลัย
แนะนำหลักสูตรสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม ตลอดจนขั้นตอนการดำเนินงาน
✅ 8 มกราคม 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองโดย คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตร โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. อิมรอน มะลูลีม เป็นประธานกรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
✅ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ได้พิจารณากลั่นกรองโดน คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยเกริก
✅ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเกริก
🇹🇭 รับฟังความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการที่เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้

 1. อาจารย์อรุณ บุญชม รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร
 2. อาจารย์สมาน อาดำ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  และประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตราด
 3. นายบัญญัติ ยุมยวง อดีตกงสุลฝ่ายกิจการฮัจย์ สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
 4. ดร.ปริญญา ประหยัดทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 5. นายแพทย์วิรุฬห์ พรพัฒน์กุล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 6. คุณเจะมูฮัมมัด เจะอีแต อดีตผู้นำคณะทำงานกิจการเที่ยวบินฮัจย์ บริษัทการบินไทย ประจำสถานีเจดดาห์และมาดีนะห์ ซาอุดิอาระเบีย
 7. ดร.อาบีดีน วันขวัญ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ชะรีอะห์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 8. คุณกฤษฎา กิตติพรไพบูลย์ ผู้อำนวยการฝ่ายศูนย์ขยายงานการรับประกันภัยตะกาฟุล บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
 9. อาจารย์วัชรีย์ เด็ดดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับ และผู้บริหารโรงเรียนพัฒนาภาษาอาหรับอัลมุนญิด
 10. ดร.วลีด อีซอ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอาหรับ
 11. อาจารย์นาวาวี อารวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านชะรีอะห์และภาษาอาหรับ
 12. อาจารย์อัชร๊อฟ ยุมยวง ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจและการตลาดตะวันออกกลาง
 13. อาจารย์ณัจญวา บุญมาเลิศ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตคูเวต ประจำประเทศไทย
 14. คุณนัจมา แสงเกษมสานติ์ ผู้จัดการศูนย์ขยายงานการรับประกันภัยตะกาฟุล
 15. ดร.รชต ลาตีฟี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ผู้ทรงคุณวุฒิกิจกรรมพิเศษ
  ชมรมพัฒนาองค์กรและธุรกิจระดับสากล
 16. คุณสุภัทรา ขัตติยะอารีย์ ที่ปรึกษาฝ่ายต่างประเทศมูลนิธิแม่บ้านไทยมุสลิม
 17. นายปรัชญาชัย และซัน ประธานกรรมการที่ปรึกษาบริษัท ริยาฮัด จำกัด
 18. นายวีระ สวัสดิ์มณี ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดท่องเที่ยวและโรงแรมฮาลาล
 19. นายฮัสซาน หมีดเส็น อดีตเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสำนักงานกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย

📍ทั้งนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยดังนี้

 1. MR.WANG CHANGMING ประธานกรรมการบริหาร
 2. ดร.พัชราวดี ตรีชัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
 3. นายยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
 4. อาจารย์ กัปตันอำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการการบิน
 5. อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม
 6. ดร.สมีธ อีซอ อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม
 7. ดร.ณัฐพงษ์ แต้มแก้ว ผู้อำนวยการหลักสูตรอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
 8. อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการบิน
 9. อาจารย์ฟิกรี ปายอ อาจารย์พิเศษสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)

มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคม

8月19日下午,格乐大学8月份新生云端开课典礼隆重举行!大学管理委员会王长明主席等大学和学院领导与新生们一同在线参加,开课典礼由格乐大学访学交流办公室都明明主任担任主持。 เมื่อช่วงบ่ายของวันที่ 19 สิงหาคม มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดพิธีเปิดการศึกษาและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในเดือนสิงหาคมผ่านระบบออนไลน์!ประธาน หวางฉางหมิง ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก และผู้บริหารจากคณะต่างๆได้พบปะนักศึกษาใหม่ผ่านระบบออนไลน์ และพิธีเปิดการศึกษานั้นได้ดำเนินการโดยมี ผู้อำนวยการโตวหมิงหมิง สำนักงานแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยเกริกเป็นผู้ดำเนินรายการ 首先由王长明主席致辞,他对8月新生选择加入格乐大学表示热烈欢迎,并向新生们系统介绍了格乐大学近年来的发展,随后他还提到格乐大学以提升教学质量和提高学术水平作为大学发展的源动力,并在6月与泰国五大国立名校荣获国际大学权威排名机构泰晤士高等教育评选的国际发展大奖。 อันดับแรก ประธาน หวางฉางหมิง ได้กล่าวสุนทรพจน์ ในพิธีการต้อนรับนักศึกษาใหม่เดือนสิงหาคม ของมหาวิทยาลัยเกริกด้วยความยินดียิ่ง และแนะนำนักศึกษาใหม่เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกริกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาต่อมาเขายังกล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยเกริกนั้น ได้นำการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน รวมถึงปรับปรุงมาตรฐานทางด้านวิชา ซึ่งถือว่าเป็นการเป็นแหล่งพัฒนาของมหาวิทยาลัย ในเดือนมิถุนายนนั้น เขาได้รับรางวัล รางวัลการพัฒนาระดับนานาชาติ จาก Times Higher Education ซึ่งเป็นองค์กรจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลก ถือว่าเป็นหนึ่งใน 5 ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล 国际学院院长谢森博士开课典礼上也对新生们表示欢迎,他就大学课堂纪律和出勤要求等向新生进行介绍,他还强调新同学们必须严格遵守学院和大学的教学以及各项规章制度,才能顺利完成学业。 คณะบดีคณะนานาชาติ ดร.เซี่ย เซิน ได้กล่าวการต้อนรับนักศึกษาใหม่ในพิธีเปิดการศึกษา ยังได้แนะนำเกี่ยวกับกฏระเบียบวินัยในห้องเรียนของมหาวิทยาลัยและข้อกำหนดการเข้าชั้นเรียนแก่นักศึกษาใหม่ นอกจากนี้

ข่าวสารประจำสัปดาห์ของมหาวิทยาลัยเกริก

一周要闻回顾 ข่าวสารประจำสัปดาห์(8月1日—8月7日)格乐大学中泰市场一周要闻回顾ข่าวสารประจำสัปดาห์ของมหาวิทยาลัยเกริก(วันที่ 1 สิงหาคม ถึง วันที่ 7 สิงหาคม) 市场动态ความคืบหน้าของการตลาด 8月1日,格乐大学、吉林省艺术设计协会联合主办中泰本硕博学历课程研讨会วันที่1สิงหาคม มหาวิทยาลัยเกริกและสมาคมศิลปะการออกแบบ มณฑลจี๋หลินได้จัดสัมมนา เกี่ยวกับหลักสูตรจีนไทย ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก 8月1日,格乐大学泰籍学生李家欣获“汉语桥”比赛泰国赛区三等奖วันที่1สิงหาคม หลี่ เจียซิน นักศึกษาไทยจากมหาวิทยาลัยเกริก ได้คว้ารางวัลที่ 3 การแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน (Chinese Bridge)” ในประเทศไทย 8月3日,格乐大学全国市场与教学6-7月月度会议召开วันที่3สิงหาคม มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดการประชุมการตลาดและการสอนระดับชาติ ของเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม 8月5日,格乐大学中国市场管理与业务监察部发布各国际事务中心工作对接点评วันที่ 5 สิงหาคม ฝ่ายบริหารการตลาดและฝ่ายกำกับตลาดของมหาวิทยาลักเกริก ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานของศูนย์การต่างประเทศ 8月5日,格乐大学济南国际事务中心泰安教学中心首批录取信通知书装填完毕วันที่ 5 สิงหาคม สำนักศูนย์วิเทศสัมพันธ์จี่หนานของมหาวิทยาลัยเกริก ศูนย์การศึกษาไท่อัน ได้รับหนังสือตอบรับใบประกาศรับสมัครชุดแรก

สรุปแผนงานการตลาดทั้งประเทศ วันที่ 2 กรกฎาคม ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม

全国市场工作概括(7月2日至7月9日) สรุปแผนงานการตลาดทั้งประเทศ วันที่ 2 กรกฎาคม ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2日,福建福州国际事务中心举行福建体育职业技术学院学生家长会。วันที่ 2 ศูนย์วิเทศสัมพันธ์ ฝูโจว มณฑลฝูเจี้ยน ได้จัดประชุมร่วมกับสมาคมผู้ปกครองนักเรียนของวิทยาลัยอาชีวศึกษาและเทคนิคกีฬามณฑลฝูเจี้ยน 2日,黑龙江国际事务中心吴川梅顾问带领团队拜访哈尔滨市卫生学校。วันที่ 2 ศูนย์วิเทศสัมพันธ์เฮยหลงเจียง และที่ปรึกษา อู่ฮวนเหมย ได้พาคณะทำงานและผู้บริหารไปเยี่ยมชมโรงเรียนสาธารณะสุข เมืองฮาร์บิน 3日,王长明老师带领团队参加学科建设与国家一流本科专业建设研讨会暨2021中国(国际)高等艺术教育高峰论坛。วันที่ 3 อาจารย์หวัง ฉางหมิง ได้นำคณะทำงานเข้าร่วมการสัมมนาประจำปี 2563 ในหัวข้อสุดยอดการศึกษาศิลปะขั้นสูงของจีน (นานาชาติ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับหลักสูตรสถาปัตยกรรม ซึ่งเป็นสาขาชั้นนำของประเทศ 3日,浙江杭州国际事务中心举行第二场格乐大学本科(本硕连读)小型说明会。วันที่ 3 ศูนย์วิเทศสัมพันธ์เจ้อเจียง มณฑลหางโจว และมหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดบรรยายโครงการ (หลักสูตรปริญญาตรี. ต่อเนื่องปริญญาโท)