ประกาศ

ประกาศ

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีกำหนดการเลื่อนสอบในวันที่ 9 มกราคม 2564

ประกาศจากศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน (HSK) มหาวิทยาล …

ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนมีกำหนดการเลื่อนสอบในวันที่ 9 มกราคม 2564 Read More »

“การคุ้มครองบริโภคยุคดิจิตอล กับ ประชาคมอาเซียน”

คณะนิติศาสตร์ และศูนย์บริการสังคม มหาวิทยาลัยเกริก ร่วม …

“การคุ้มครองบริโภคยุคดิจิตอล กับ ประชาคมอาเซียน” Read More »

พิธีเป็น สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยเกริก

ขอเรียนผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ร …

พิธีเป็น สนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยเกริก Read More »