กิจกรรม

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๔” ในหัวข้อ “ภาพถ่ายกับพ่อ”

📣 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกริ …

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาส “วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๔” ในหัวข้อ “ภาพถ่ายกับพ่อ” Read More »

งานประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2564

        มหาวิทยาลัยเกริก จัดงานประชุมเกริกวิชาการระดับช …

งานประชุมเกริกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ประจำปี พ.ศ. 2564 Read More »