การศึกษา

การศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ เปิดรับสมัคนักศึกษาทุนปีการศึกษา 2565 ในระดับปริญญาตรี

        พิเศษสุดๆ  สำหรับ #Dek …

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่ เปิดรับสมัคนักศึกษาทุนปีการศึกษา 2565 ในระดับปริญญาตรี Read More »

เปิดรับสมัคเรียนหลักสูตรออนไลน์

        เปิดรับสมัคร #ปริญญาตรี #เรียนออนไลน์ สะดวกเรีย …

เปิดรับสมัคเรียนหลักสูตรออนไลน์ Read More »

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรพัฒนาธุรกิจการค้า ไทย จีน

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชา …

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานหลักสูตรพัฒนาธุรกิจการค้า ไทย จีน Read More »

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิเทศสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียน …

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงานวิเทศสัมพันธ์ Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

สำนักงานบริหารการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้ต้อนร …

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ Read More »

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน

คณะบริหารธุรกิจเปิดรับสมัคร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑ …

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขานวัตกรรมธุรกิจไทย จีน อาเซียน Read More »