Methee Khlaiket

คณะผู้บริหารม.เกริก เข้าแสดงความยินดีกับ นายขจิต ชัชวานิชย์ ถูกแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร

        วันที่ 4 ตุลาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริก นำโดย รศ. …

คณะผู้บริหารม.เกริก เข้าแสดงความยินดีกับ นายขจิต ชัชวานิชย์ ถูกแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร Read More »

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ เเละสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม

        ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมหาวิทยาลัยเกริก เชิญชวนน้องๆนั …

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม เชิญชวนเข้าร่วมเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ เเละสิ่งประดิษฐ์ทางวัฒนธรรม Read More »

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ครั้งที่ 3/4

        ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ชั้นปีที่ 3 และป …

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ครั้งที่ 3/4 Read More »

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดทำโครงการ “ม.เกริกรวมใจสู้ภัยโควิด-19″ ครั้งที่ 2

        เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ม …

มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดทำโครงการ “ม.เกริกรวมใจสู้ภัยโควิด-19″ ครั้งที่ 2 Read More »

วันชาติจีน ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี

        วันชาติจีน เฉลิมฉลองตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุก …

วันชาติจีน ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี Read More »

ม.เกริกเปย์หนัก จัดให้ หอพักฟรี ชุดนักศึกษาฟรี

        เลือกเรียนที่ ม.เกริก คุณจะไม่ต้องกังวลเรื่องค่ …

ม.เกริกเปย์หนัก จัดให้ หอพักฟรี ชุดนักศึกษาฟรี Read More »

มหาวิทยาลัยเกริก นำเสนอรายการใหม่ “Life สาระ” Ep.1-2

        Life สาระ ep.1อ.ปอนด์สายมู นอกจากจะเป็นอาจารย์ส …

มหาวิทยาลัยเกริก นำเสนอรายการใหม่ “Life สาระ” Ep.1-2 Read More »

เรียนบัญชีที่ม.เกริก จบแล้วมีงานทำ

        เรียนบัญชีที่ม.เกริก จบแล้วมีงานทำ เลือกเรียนได …

เรียนบัญชีที่ม.เกริก จบแล้วมีงานทำ Read More »