adminMilk

วันรายงานตัวนักศึกษาประจำปี 2564 ครั้ง 3

ภาพบรรยากาศวันรายงานตัวนักศึกษาประจำปี 2564 ครั้ง 3 น้อ …

วันรายงานตัวนักศึกษาประจำปี 2564 ครั้ง 3 Read More »

การทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์

ภาพบรรยากาศ การทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่ …

การทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ Read More »

บรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุคใหม่

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 ศ​าสตราจารย์​ดร.นายแพทย์​ กระ …

บรรยายพิเศษ เรื่อง ผู้นำกับการเปลี่ยนแปลงสังคมโลกยุคใหม่ Read More »

เปิดศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก สร้างโอกาสให้นักศึกษาชายแดนใต้

ยะลา : เปิดศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก สร้างโอกาสให้ …

เปิดศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก สร้างโอกาสให้นักศึกษาชายแดนใต้ Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดพิธีลง …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) Read More »

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และคลินิกให้คำปรึกษากฎหมายแก่ชุมชน(ครั้งที่13)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ …

โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และคลินิกให้คำปรึกษากฎหมายแก่ชุมชน(ครั้งที่13) Read More »

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ …

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2564 Read More »

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 มหาวิทยาลัยเกริกได้จัดพิธีลง …

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) Read More »

การจัดอันดับ TOP 10 สถาบันการศึกษาเอกชน “มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม ปี 2564”

#มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการจัดอันดับ TOP 10 สถาบันการศึ …

การจัดอันดับ TOP 10 สถาบันการศึกษาเอกชน “มหาวิทยาลัยเอกชนยอดนิยม ปี 2564” Read More »

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก เรียนรู้ …

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก Read More »