11 พฤศจิกายน 2564 นี้ เตรียมตัวพบกับงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2564

ผ่านระบบ Zoom และผ่าน Live ในเพจมหาวิทยาลัยเกริก

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #ปฐมนิเทศ64

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)