คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก วางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2564

        คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก วางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ประจำปี 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร คณบดีมหาวิทยาลัยเกริก พร้อมด้วย อาจารย์วรยุทธ พูลสุข รองคณบดี อาจารย์ปริศร์ กิจสุขจิต ผู้ช่วยคณบดี และดร.สันติพงษ์ กุมารสิงห์ ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะอนุสาวรีย์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระบิดาแห่งกฎหมายไทย) ณ บริเวณหน้าอาคารใหม่ เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #นิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก #นิติศาสตร์ #วันรพี

Share:

Share on facebook
Share on twitter