โครงการ “ม.เกริกรวมใจสู้ภัยโควิด-19”

        โครงการ “ม.เกริกรวมใจสู้ภัยโควิด – 19” มหาวิทยาลัยเกริก และสำนักสื่อสารองค์กรได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานในการส่งมอบของบริจาคให้กับสำนักเขตบางเขน โดยมี นายสาโรจน์ พลฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางเขน รักษาราชการผู้อำนวยการเขตบางเขน และนายปวุติ บุณยาภรณ์ หัวหน้า ฝ่ายโยธา เป็นตัวแทนรับมอบของบริจาค ณ วันที่ 16 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก การบริจาคครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนของใช้จำเป็นในการใช้ในศูนย์พักคอย
รายการของบริจาค อาทิเช่น
            1. เจลแอลกอฮอล์
            2. หน้ากากอนามัย
            3. ชุด PPE
            4. ชุดตรวจ ATK
            6. ที่วัดการเต้นหัวใจ
            7. น้ำดื่ม
        ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเกริกยังได้มอบถุงยังชีพ ให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมอบให้กับนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบทั้งที่อยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย และนักศึกษาที่เรียนออนไลน์อยู่ต่างจังหวัด

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #โควิด19 #ของบริจาค

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)