โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และคลินิกให้คำปรึกษากฎหมายแก่ชุมชน(ครั้งที่13)

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมและบริการสังคม มหาวิทยาลัยเกริก และศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัด “โครงการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย และคลินิกให้คำปรึกษากฎหมายแก่ชุมชน(ครั้งที่13)” ณ อาคารอเนกประสงค์ ชุมชนดวงมณี เขตสายไหม กรุงเทพฯ โดยได้มีการให้ความรู้แก่ชาวบ้าน ในเรื่องหลักการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและแนวทางในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิภา เฟื่องฟูดำรงชัย (ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอพนมสารคาม) อาจารย์พัชรกันย์ เธียรชุตินันท์ (ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอพนมสารคาม) และนายธวัชชัย สุขสวัสดิ์ (รองผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง) โดยโครงการในวันนี้ได้รับการต้อนรับและเข้าร่วมรับฟังการอบรม จากชาวบ้านเป็นจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
 

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)