“โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ” ณ โรงเรียนบ้านบางเกตุ ต.บางเกตุ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2564 สำนักสื่อสารองค์กร ร่วมกับ ศูนย์แนะแนวการศึกษา, ศูนย์รับสมัครและความร่วมมือทางวิชาการ และศูนย์พัฒนาภาพลักษณ์ฯ มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดกิจกรรม “โครงการเติมฝัน ปันน้ำใจ” ร่วมกับผู้ใจบุญสมทบทุนมอบอุปกรณ์การเรียน ข้าวสารอาหารแห้ง ทุนการศึกษา และเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับเด็กนักเรียน โรงเรียนบ้านบางเกตุ ต.บางเกตุ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคณาจารย์และผู้บริหารของโรงเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อมอบโอกาสและของใช้สิ่งจำเป็น ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเกตุที่ครอบครัวยากจน แต่เป็นเด็กเรียนดี มีความรู้ความสามารถ และผลงานทางวิชาการในระดับปฐมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยเกริก ได้เล็งเห็นความสำคัญทางการศึกษา อยากให้เยาวชนคนไทย ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยทั่วถึง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)