โครงการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการทำงาน ครั้งที่ 3/4

        ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานในปัจจุบัน มาเสริมทักษะที่จำเป็นในการสมัครงาน หางานหลักสูตรการพัฒนารูปลักษณ์ภายนอก วิทยากรโดย อาจารย์ชนิดาภา หนูนวลวุฒิวงศ์ หัวหน้าสาขาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก ที่จะมาเล่าประสบการณ์ตรงกับในด้านบุคลิกภาพภายนอก เสื้อผ้า หน้า ผม เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. On Zoom Meeting
Join Zoom Meeting Link : Launch Meeting – Zoom
Meeting ID: 965 0656 3657
Passcode: 948236

#เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน #ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน #สำนักกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเกริก

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)