โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้รับเกียรติจากสำนักงานก.พ. เชิญให้ท่านอธิการมาเป็นวิทยากร ในการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ โดยมีผู้บริหารในระดับกระทรวง ทุกกระทรวงเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย รวมทั้งมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเกริกเข้าร่วมฟังการอบรมในครั้งนี้ด้วย

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)