โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่

        เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้พูดคุยเกี่ยวกับการเปิดโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะทำงาน โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่มีแนวคิดร่วมกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริกในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมสำหรับผู้นำด้วย เพื่อพัฒนาศักยภาพ เพื่อสร้างผู้นำที่ดี มีคุณภาพ มีคุณธรรม ทั้งนี้ทางโครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดี ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ ผู้ที่มีศักยภาพ ความรู้ และเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในภาวะผู้นำ มาเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้อีกด้วย

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #ภาวะผู้นำ #พัฒนาผู้นำยุคใหม่

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)