โครงการนิสิตจิตอาสา “เด็กเกริกปันน้ำใจพิชิตโควิด 19“ ม.เกริกเยี่ยมศูนย์พักคอยมอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

        มหาวิทยาลัยเกริกลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์พักคอยอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
วันที่ 6 กันยายน 2564 คณะจากมหาวิทยาลัยเกริก นำโดย อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าสาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม อาจารย์ นักบินอำพล ขำวิลัย ผู้อำนวยการสาขาวิชาการจัดการการบิน และนักศึกษาจากสาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ เข้าเยี่ยมศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งจาก โครงการนิสิตจิตอาสา “ เด็กเกริกปันน้ำใจพิชิตโควิด 19 “ ครั้งที่ 1 จัดโดย สาขาวิชาบริหารธุรกิจอิสลาม เพื่อมอบของใช้จำเป็นให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดโควิด 19 โดยครั้งนี้ได้มอบ
✅ หน้าหากอนามัย 2,000 ชิ้น
✅ น้ำดื่ม 400 ขวด
✅ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 10 ลัง
✅ นมกล่อง 3 ลัง
        โดยได้รับการต้อนรับจาก นายกปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) ท่านอิหม่ามมูญาฮิด ลาตีฟี (อิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิฐ/กอฎีประจำจังหวัดนนทบุรี) อาจารย์อิมรอน เสมสายัณห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา อาจารย์ไพรัช ผนิศวรนันท์ ผู้จัดการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา และคณะเจ้าหน้าที่
        ทั้งนี้ นายกปรีดา เชื้อผู้ดี กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยเกริก และนักศึกษา ที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลือ แบ่งปันเพื่อสังคม แม้จะอยู่ในสถานการณ์โควิด 19 แพร่ระบาดอย่างหนัก
พร้อมกันนี้ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ สิทธิยากรณ์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ได้มอบของที่ระลึกให้กับท่านนายกปรีดา เชื้อผู้ดี และคณะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานเพื่อสังคม ที่ทุ่มเทต่อสู้กับโรคระบาด ช่วยเหลือประชาชน ผ่านศูนย์พักคอย โรงเรียนท่าอิฐศึกษาแห่งนี้

Share:

Share on facebook
Share on twitter