อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีสวนเกษตรชุมชนพูนทรัพย์

ศูนย์ส่งเสริมและบริการวิชาแก่สังคม ได้จัดโครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำบัญชีสวนเกษตรชุมชนพูนทรัพย์” โดยมี รองศาสตราจารย์ สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการเปิดงาน และ ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น รักษาการหัวหน้าศูนย์ส่งเสริมและบริการวิชาแก่สังคม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินดา ดอกแก้ว หัวหน้าสาขาวิชาบัญชี ร่วมเป็นวิทยากรในการบรรยายเพื่อยกระดับ และพัฒนามาตรฐานในการทำบัญชีสำหรับการจำหน่ายสินค้าภายในชุมชนในเป็นไปตามระเบียบแบบแผน ในการจัดสรรบัญชีรายรับ และรายจ่าย โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากชาวชุมชนพูนทรัพย์เป็นอย่างดี
การอบรมจัดขึ้นที่ ห้อง 1217 อาคารมังคละพฤกษ์มหาวิทยาลัยเกริก เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)