อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการ

        เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก ได้เข้าร่วมการเสวนาทางวิชาการเรื่อง ทิศทาง โอกาสและความท้าทายการจัดทำหลักสูตรตามมาตรฐานนานาชาติ Sukhothai Thanee Municipality International School โรงเรียนเทศบาลแห่งที่ 3 สังกัดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระแม่ย่า เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)