สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกริก เรียนรู้กับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบิน เรียนรู้การบริการบนเครื่องบิน นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิธีการเสิร์ฟเครื่องดื่มบนเครื่องบินอย่างเข้าใจ นักศึกษาทุกคนจะได้การปฏิบัติงานจริงจากวิทยากรจากสายการบินโดยตรง เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจทักษะรอบด้านของธุรกิจการบิน
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ปริญญาตรี #ภาคปกติ #เรียนวันเสาร์อาทิตย์ #เรียนออนไลน์
ปริญญาโท #เรียนวันเสาร์อาทิตย์ #เรียนอาทิตย์ #เรียนออนไลน์
สมัครเรียนด้วยตนเองได้ทุกวันที่มหาวิทยาลัยเกริก ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. หรือสมัครและส่งเอกสารทางออนไลน์ ได้ที่
Line ID : @krirk
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร : 065-6546185 และ 065-6546189

Share:

Share on facebook
Share on twitter