วันชาติจีน ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี

        วันชาติจีน 🇨🇳 เฉลิมฉลองตรงกับวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันหยุดรัฐการในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเฉลิมฉลองวันชาติของประเทศ 🇨🇳 สาธารณรัฐประชาชนจีนก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2492 ในพิธีที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน รัฐบาลประชาชนกลางผ่านมติว่าด้วยวันชาติจีนเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2492 และประกาศว่าวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปีเป็นวันชาติ

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity #วันชาติจีน

Share:

Share on facebook
Share on twitter

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (Related Content)