ลงนามจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติจีนแห่งแรก ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 มหาวิทยาลัยเกริก ได้จัดพิธีลงนามจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติจีนแห่งแรก ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ทั้งนี้การจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติแห่งนี้ถือได้ว่าเป็นการเรียนการสอนในรูปแบบภาษาจีนเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทย และแห่งที่สองของโลก เพื่อการพัฒนาการบุคลากรและนักเรียนในด้านภาษาจีน
การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยเกริกได้รับเกียรติจากอาจารย์หวาง ฉางหมิง ประธานกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกริก ร่วมกันลงนามการจัดตั้งโรงเรียนนานาชาติจีนแห่งแรก กับคุณสมชาย กิตติชัย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก และ คุณอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกันเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

Share:

Share on facebook
Share on twitter